Hestia

Hestia

Hestia
Kompaktný sytém posuvných dverí - Exkluzívny belgický profil

Hliníkové posuvné dvere - Hestia

Zdvižno-posuvný systém s prerušením tepelného mostu.

Ide o základný posuvný a zdvižno-posuvný systém tvorený dvomi uzatvorenými hliníkovými profilmi, ktoré sú spojené deliacimi pásmi, ktoré slúžia ako prerušenie tepelného mostu. Systém Hestia je možné osadiť izolačným trojsklom, pri tomto riešení dosahuje zaujímavé hodnoty súčiniteľa prestupu tepla. Je využívaný hlavne v bytových domoch, hoteloch, zimných záhradách a rodinných domoch. V kombinácii s izolačným dvojsklom je vhodný pre použitie ako vchod do zimných záhrad, kde nie sú zvýžené požiadavky na tepelné straty.

Šírka 6500 mm, výška 3500mm a váha krídla až 400kg.

Posuvné dvere Hestia môžu byť konštruované do šírky 6,5 metrov a výšky 3,5 metrov. Máximálna váha posuvných krídiel je obmedzená do 400kg, do tejto váhy je zaručená jednoduchá ovládateľnosť. Vďaka mnoho systémovým doplnkom a variantám rámov sa dajú zapustiť do podlahy (vzniká bezbariérový prechod). Systém Hestia je vytvorený ako jedno, dvoj alebo trojkolajnicový systém.

Technické parametre posuvných dverí Hestia

Tepelno izolačné vlastnosti
Tepelno izolačné vlastnosti - EN 10077 - Uf > 2,84 W/m?K
Dvojkrídlové posuvné dvere 4000x2900mm Ud > 1,37 W/m?K

Stavebná hĺbka
Stavebná hĺbka - rám 117mm, krídlo 51mm - Zasklenie 3-36mm

Priedušnosť
Priedušnosť - EN 12207 - Trieda 4

Vodotesnosť
Vodotesnosť - EN 12208 - E600A

Odolnosť proti vetru
Odolnosť proti vetru - EN 12211 - C3

Prevádzková sila
Prevádzková sila - EN 13115, EN 12046-1 - Trieda 1

Zaťaženie
Zaťaženie 80kg - EN 13115 - Trieda 4

Odolnosť proti vlámaniu
Odolnosť proti vlámaniu - NEN 5096/A1, ENV 1627 - Trieda 2

 

Technický rez profilu Hestia

Podrobný nákres hliníkových posuvných dverí Hestia