Notus

Notus

Notus
Ekonomický sytém posuvných dverí - Exkluzívny belgický profil

Hliníkové posuvné dvere - Notus

Ekonomické posuvné dvere s prerušením tepelného mostu.

Posuvné dvere Notus vychádzajú zo systému Hestia s úpravou tak, aby bola stavebná hĺbka čo najmenšia so zachovaním totožných mechanických a tepelných vlastností. Celkové hĺbky rámov a krídiel sú minimálne. Ide o ekonomický posuvný a zdvižno-posuvný systém tvorený dvomi uzatvorenými hliníkovými profilmi, ktoré sú spojené deliacimi pásmi, ktoré slúžia ako prerušenie tepelného mostu. Je využívaný hlavne v bytových domoch, hoteloch, zimných záhradách a rodinných domoch. V kombinácii s izolačným dvojsklom je vhodný pre použitie ako vchod do zimných záhrad, kde nie sú zvýžené požiadavky na tepelné straty.

Šírka 5000 mm, výška 3500mm a váha krídla až 400kg.

Posuvné dvere Notus môžu byť konštruované do šírky 5 metrov a výšky 3,5 metrov. Máximálna váha posuvných krídiel je obmedzená do 400kg, do tejto váhy je zaručená jednoduchá ovládateľnosť. Vďaka mnoho systémovým doplnkom a variantám rámov sa dajú zapustiť do podlahy (vzniká bezbariérový prechod). Systém Notus je vytvorený ako jedno, dvoj alebo trojkolajnicový systém.

Technické parametre posuvných dverí Notus

Tepelno izolačné vlastnosti
Tepelno izolačné vlastnosti - EN 10077 - Uf > 2,86 W/m?K
Dvojkrídlové posuvné dvere 4000x2900mm Ud > 1,18 W/m?K

Stavebná hĺbka
Stavebná hĺbka - rám 94mm, krídlo 46mm - Zasklenie 3-36mm

Priedušnosť
Priedušnosť - EN 12207 - Trieda 4

Vodotesnosť
Vodotesnosť - EN 12208 - E300A

Odolnosť proti vetru
Odolnosť proti vetru - EN 12211 - C3

Prevádzková sila
Prevádzková sila - EN 13115, EN 12046-1 - Trieda 1

Zaťaženie
Zaťaženie 80kg - EN 13115 - Trieda 4

Odolnosť proti vlámaniu
Odolnosť proti vlámaniu - NEN 5096/A1, ENV 1627 - Trieda 2

 

Technický rez profilu Notus

Podrobný nákres hliníkových posuvných dverí Notus